Fuktmätning i betong med lågt vattencementtal

fuktmäting 2

Sedan cirka 15 år har systemet med fuktkontrollanter auktoriserade av Rådet för ByggKompetens (RBK) haft en avgörande betydelse för att säkerställa kvaliteten på mätning av relativ fuktighet (RF) i betong. Allt sedan användningen av betong med låga … [Läs mer...]

Vad betyder bullerreglerna för ljudmiljön inomhus?

buller-300x224 (1)

För att nå en förståelse av hur reglerna kring buller och bostadsbyggande kan eller kommer att påverka berörda personer i deras vardag behövs en viss kunskap. Det finns ett antal koncept och förhållande som man måste förstå och ta till sig, för att … [Läs mer...]

Så kan bostadsbränder förhindras

Brand

Det finns ett antal system eller produkter på den svenska marknaden som potentiellt kan förhindra en bostadsbrand, varna och larma eller reducera brandens konsekvenser. En kartläggning visar vilka ”förlåtande system och produkter” som finns på … [Läs mer...]

Inomhusmiljön ett problem i hyresrätter

Av Folkhälsomyndighetens Miljöhälsorapport 2017 framgår att 20 procent, 1,4 miljoner människor, anger att de har symtom som de anser bero på inomhusmiljön. Det är ungefär lika stor andel som för åtta år sedan, men besvären i bostäder har ökat från … [Läs mer...]

Krossad betongballast istället för naturballast

ballast_169

Av olika orsaker kasseras inom prefabindustrin en viss del av betongelementen som produceras. Mängden kasserad betong kan vara relativt omfattande, andelar motsvarande 3-6 % av all producerad betong är rimliga värden för Strängbetongs fabriker. … [Läs mer...]

Osäkerheter i energiberäkningar

Osäkerheter i energiberäkningar

I varje byggprojekt utförs tidigt en energiberäkning. Beräkningen är till för att säkra att den konstruktion som är tänkt att användas motsvarar de uppställda energikraven i projektet. Boverkets byggregler ger rådet att en säkerhetsmarginal ska … [Läs mer...]

Digital byggvaruinformation

dator

Systemet med byggvarudeklarationer är unikt i Europa, accepterat och väl använt av Sveriges byggbransch. Deklarationen har tidigare varit i pappersform men har genom ett projekt finansierat av SBUF, Stiftelsen IVL och branschens alla aktörer nu … [Läs mer...]

Förnybar energi snart framtidens energisystem

Tomas Kåberger

  Tre saker har fallit tungt de senaste arton månaderna: Kostnaden för nybyggd solel, kostnaden för nybyggd vindkraft till havs samt hakorna på de flesta av världens energiexperter, konstaterar Tomas Kåberger, professor i industriell … [Läs mer...]

Värmelagring i byggnader

Johan Kensby

Fjärrvärme är ett vanligt alternativ för att värma upp byggnader och varmvatten i många svenska städer. Till stor del produceras den av restprodukter från skogsbruk och hushållsavfall, eller av restvärme från industrier. Men behovet av fjärrvärme … [Läs mer...]