Fuktskydd i höga trähus

Men fuktskyddet ska helst skydda överallt

Det börjar bli populärt att bygga höga byggnader i trä. Brandsäkerhet och risk för buller har ofta diskuterats. Fuktriskerna diskuteras sällan eftersom riskerna är så välkända. Likväl fortsätter problemen. Höga trähusbyggnader är naturligtvis extra … [Läs mer...]

Är köket det nya våtrummet?

kök vatten

Måste vi verkligen ha kylskåpet, vattenkokaren eller ugnen anslutna till vatteninstallationen? SBUF tittade närmare på detta moderna, ganska onödiga, problemområde. Vattenskadorna i våtrum har minskat sedan 2008. Till del beror minskningen på … [Läs mer...]

Dålig mobiltäckning i moderna hus

mobil

Dålig mobiltäckning inomhus drabbar många som bor i moderna, energieffektiva byggnader. Men det finns enkla lösningar. Det visar ett projekt som koordinerats av forskare på RISE. Utöver det faktum att man som värst inte kan … [Läs mer...]

Hur bra är våra fasader på att isolera för ljud?

I förra numret av Nytt & Viktigt skrev vi om vad hur bullerreglerna påverkar ljudmiljön inomhus. (Vad betyder bullerreglerna för ljudmiljön inomhus? - N&V nr4-17). Här fortsätter vi på samma tema och detta intressanta föredrag höll Dag Glebe … [Läs mer...]

Samma livscykelresultat för trä och betong

livscykel 2

Med tanke på Boverkets nya uppdrag att studera hur man kan styra mot byggprodukter ur ett livscykelperspektiv, kan denna rapport vara intressant. Betongstommar kan ha en klimatpåverkan i samma nivå som en stomme av trä, förutsatt att aktiva val … [Läs mer...]

Fukt på vinden ett ständigt problem

vindfukt

Inget nytt men ett ständigt återkommande problem är oönskad fukt på vinden, Det skadar därför inte att påminna om Ingemar Samuelssons och Linda Hägersted Engmans rön från SP från år 2006 Mögelpåväxt på kallvindar har blivit ett ökande problem, … [Läs mer...]

Hur man undviker legionella och pontiacfeber

legionella

Boverkets Byggregler föreskriver från 2014 att tappvatten ska installeras så att kallvatten kan vara stillastående i åtta timmar, utan att temperaturen överstiger 24 °C. Bakgrunden till föreskriften är att högre temperaturer ökar risken för tillväxt … [Läs mer...]

Miljövänliga spånplattor

Professor Mahmoud Hameed (till höger) och Kim Olsson vd på NSR

Spånplattor tillverkas av jungfrulig träråvara och bidrar till utsläpp av bland annat allergiframkallande ämnen. Men snart kan det finnas miljövänliga spånplattor där träavfall ersätter skogsråvaran och fossilfria bindemedel ersätter dagens … [Läs mer...]

Fuktmätning i betong med lågt vattencementtal

fuktmäting 2

Sedan cirka 15 år har systemet med fuktkontrollanter auktoriserade av Rådet för ByggKompetens (RBK) haft en avgörande betydelse för att säkerställa kvaliteten på mätning av relativ fuktighet (RF) i betong. Allt sedan användningen av betong med låga … [Läs mer...]