Boverket ska kartlägga byggskadorna

takras

Regeringen har lämnat ett uppdrag åt Boverket att kartlägga byggskador, inklusive systematiska byggfel och betydande kvalitetsbrister, vid nybyggnation eller renovering av byggnadsverk. Uppdragets syfte är att ge en bild av förekomsten av byggskador … [Läs mer...]

Detaljplanekravet kan komma att mjukas upp

detaljplan

Översiktsplaneutredningen har lämnat ett delbetänkande, SOU 2017:64 om detaljplanekravet. Utredningen blev rikskänd när Stefan Löwén började prata om att bygga mer direkt utifrån översiktsplanen. Denna fråga kommer dock utredaren ta ställning till i … [Läs mer...]

Smide eller sädesförvaring på 1800-talet?

Aktuell byggnad

Ekonomibyggnader till jord- eller skogsbruket är som bekant undantagna från bygglovsprövning. Att riva en sådan ekonomibyggnad kräver heller ingen anmälan. Logiken i detta undantag kan ifrågasättas men vilar troligen på gammal hävd och starka … [Läs mer...]

Kravet på dagsljus gäller inte Stockholm

Tätbyggt för 700 år sedan

Att det är en bostadsbrist och en febril verksamhet att hitta nya bostäder är det väl ingen som betvivlar. I Stockholm letas det efter lediga ytor att bygga (oftast dyra bostadsrätter) på. Denna förtätning är eftertraktad av vissa men inte av alla. … [Läs mer...]

Fuktmätning i betong med lågt vattencementtal

fuktmäting 2

Sedan cirka 15 år har systemet med fuktkontrollanter auktoriserade av Rådet för ByggKompetens (RBK) haft en avgörande betydelse för att säkerställa kvaliteten på mätning av relativ fuktighet (RF) i betong. Allt sedan användningen av betong med låga … [Läs mer...]

Vad betyder bullerreglerna för ljudmiljön inomhus?

buller-300x224 (1)

För att nå en förståelse av hur reglerna kring buller och bostadsbyggande kan eller kommer att påverka berörda personer i deras vardag behövs en viss kunskap. Det finns ett antal koncept och förhållande som man måste förstå och ta till sig, för att … [Läs mer...]