Vitesföreläggande som delvis inte var lagligt grundat

Tomt ska hållas i vårdat skick men.........

Ett tragiskt men vanligt ärende uppstod i Sjöbo kommun då Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 10 november 2015, att förelägga en gammal kvinna att inom tre månader från delfående av beslutet vid äventyr av vite om 110 000 kr ha vidtagit ett antal … [Läs mer...]

Vad menade Boverket med hisskravet?

Annat 12-våningshus

Byggnadsnämnden i Umeå kommun beslutade den 22 april 2016 att bevilja Bonava Sverige AB, tidigare NCC Boende AB, bygglov för nybyggnad av ett tolvvånings flerbostadshus och parkeringshus inom en fastighet i staden. För platsen, på vilken bygglov … [Läs mer...]

10 % på prickmark är inte alltid en mindre avvikelse

Annan tillbyggnad, troligen godkänd

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott i Norrtälje kommun beslutade den 3 september 2015 att avslå en ansökan om bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus samt nybyggnad av plank på fastigheten. Kvinnan som ägde fritidshuset överklagade beslutet till … [Läs mer...]

Gatuparkering var bygglovspliktigt

Riktig gatuparkering

Stadsbyggnadsnämnden i Malmö kommun beslutade den 25 februari 2016 att avslå ansökan om bygglov för fasadändring samt ändring av carport till entré och förråd på ett radhus. Beslutet motiverades i huvudsak med att; "den sökta åtgärden skulle innebära … [Läs mer...]

Bättre med stockar och sten än trädäck

Trädäcket

Det var ett tag sedan vi hade ett mål om strandskydd till påseende. Att strandskyddsreglerna är rigorösa vet vi sedan tidigare. Här är ytterligare ett exempel. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona kommun beslutade den 7 april 2016 att … [Läs mer...]

Förhandsbesked på Svartlöga

Svartlöga i Stockholms skärgård

Vad innebär det geografiska riksintresset, kan man undra, när det gäller exploatering av den unika yttre skärgårdsmiljön i Stockholms skärgård. En ny dom ger oss en viss uppfattning. Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun beslutade den 31 … [Läs mer...]

Det kan vara svårt att bygga ut kedje- eller radhus

Ej aktuella hus. Det är aldrig lätt att bygga ut gamla kedjehus utan att komma för nära grannen.

Stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun beslutade den 19 februari 2015, att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. (Här råkade domstolen av misstag hänvisa till fel beslut. Bygglovsbeslutet gavs den 19 mars). Nämndens beslut överklagades … [Läs mer...]

Ikaros på Gröna Lund

gröna lund

Det är inte lätt att vara nöjesparksdirektör numera. Tidigare redovisade vi hur Kolmårdens djurpark fick problem med grannar som stördes av den nya berg- och dalbanan. Nu hade även Gröna lund fått besvär med sina grannar. Stadsbyggnadsnämnden i … [Läs mer...]