Smide eller sädesförvaring på 1800-talet?

Aktuell byggnad

Ekonomibyggnader till jord- eller skogsbruket är som bekant undantagna från bygglovsprövning. Att riva en sådan ekonomibyggnad kräver heller ingen anmälan. Logiken i detta undantag kan ifrågasättas men vilar troligen på gammal hävd och starka … [Läs mer...]

Kravet på dagsljus gäller inte Stockholm

Tätbyggt för 700 år sedan

Att det är en bostadsbrist och en febril verksamhet att hitta nya bostäder är det väl ingen som betvivlar. I Stockholm letas det efter lediga ytor att bygga (oftast dyra bostadsrätter) på. Denna förtätning är eftertraktad av vissa men inte av alla. … [Läs mer...]

Tunnel, byggnad eller byråkrati?

Värtabanan

Rättsfallen handlar både om stort och smått. I en tidigare artikel tar vi upp det 1,5 m höga planket som inte fick byggas. Här handlar det om att Trafikverket anklagas för svartbygge av en 240 meter lång, 15 meter bred och 10 meter hög betongbyggnad. … [Läs mer...]

Icke planenliga fläktrum på taket blev ändå friade i MÖD

fläktrum 2

Ett intressant rättsfall uppkom i Göteborg då man på en skola från 60-talet lät bygga nya fläktrum på taket. Byggnadsnämnden i Göteborgs kommun beslutade den 12 maj 2015 att meddela bygglov för fläktrummen. Närmaste granne 35 meter bort överklagade … [Läs mer...]

Vad gäller egentligen vid prickar och kors?

Aktuellt däck

I juniversionen berättade vi om ett mål där en fastighetsägare gjorde ett marknära trädäck på tomten (se artikeln Får man bygga en altan på punktprickad mark? i N&V 3 - 17) . Kommunen riktade efter att en granne klagat, ett rättelseföreläggande … [Läs mer...]

Garage och uthus men inte plank

Inte detta plank

Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun beslutade den 14 juni 2016 att avslå ansökan från ett yngre par om bygglov för uppförande av ett plank mot vägen utanför tomten. I målet hävdade paret att de hade anpassat sin ansökan efter kommunens … [Läs mer...]

Uppenbarligen onödigt att invänta yttrande

domare

Nästa rättsfall är kanske ett bevis på vilken vikt en domstol lägger vid vad folk tycker vid en planändring. Bakgrunden var att byggnadsnämnden i Göteborgs kommun beslutade den 22 mars 2016 att anta en detaljplan för bostäder inom stadsdelen Askim. … [Läs mer...]

Får man bygga en altan på punktprickad mark?

Aktuell altan

Kan man bygga en altan direkt på marken trots att marken är markerad som punktprickad, det vill säga att marken inte får bebyggas. Hundratusentals människor har nog redan gjort detta. Om inte har många arga grannar sin chans att anmäla sin granne. … [Läs mer...]