Film: BBR 24, BEN 1 och Nära-noll i praktiken.

still stefan och Mikael Näslund

BBR 24 Nya BBR 24 trädde i kraft den 15 december 2016. Den stora förändringen i BBR 24 är att det numera är ett krav på verifiering av en byggnads energiprestanda innan, från att förut varit ett allmänt råd. Avsnitt 9 i dess nya lydelse ska … [Läs mer...]

FILM: Hur är det med frångängligheten?

Filmen handlar denna gång om frångänglighet, en inte lika uppmärksammad fråga som tillgänglighet. Begreppet är aktuellt när det gäller utrymning vid brand. Att en person med funktionshinder kan komma in i en byggnad är gott och väl. Men vad händer … [Läs mer...]