Kommuner vill ha byggbonusen

pengarlotto

Förra året beviljade Boverket 111 kommuner den byggbonus på 1,85 miljarder kronor som regeringen fattade beslut om i april 2016. Kommunerna hade gemensamt gett startbesked för totalt 49 624 nya bostäder för perioden 1 augusti 2015 till 1 augusti … [Läs mer...]

Budgetpropositionen 2018

höstbudget

Jag blir alltid lite snurrig av att försöka utläsa något ur budgetpropositionen vad gäller byggbranschen. Men lite fattar jag ändå. Boverket gör av med 236 miljoner år 2017 men hela 308 miljoner år 2018. För energieffektivisering och renovering av … [Läs mer...]

Satsningar i budgeten på energi

budget

Sverige har ambitiösa mål för energi- och klimatomställningen. I Energiöverenskommelsen mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 2016, sattes målet 50 procents effektivare energianvändning till år 2030 och 100 procent … [Läs mer...]

Nya hus på statlig mark har utretts

Ett jättelångt radhus skulle kunna byggas längs spåret

Den utredning som vi tidigare rapporterat om har nu lämnat sitt betänkande, Utredaren har gjort en inventering för att kartlägga i vilka kommuner det finns statligt ägda fastigheter som kan överlåtas till kommunen i syfte att öka … [Läs mer...]

Akademiska hus storsatsar på fler studentbostäder

Nya studentbostäder vid KTH

Akademiska Hus har planer på att bygga 28 000 nya bostäder fram till år 2026. Planerna har tagits fram som en direkt följd av regeringens utökade uppdrag till Akademiska Hus 2015 samt den markinventering som de statliga fastighetsbolagen gjort under … [Läs mer...]

Florkolväten som skadar ozonskiktet fasas ut

jorden

Nu ska världens länder stegvis minska produktion och förbrukning av de kraftfulla växthusgaserna HFC (fluorkolväten). Detta enligt Kigalitillägget till Montrealprotokollet, som regeringen i dag beslutade att ratificera. Enligt beräkningar kan … [Läs mer...]

Svens Byggtjänst blir centrum för hållbart byggande

hållbart

Regeringen gav i mars 2017 Boverket i uppdrag att att genomföra upphandling för att upprätta och driva informationscentrum för hållbart byggande. Fokus skulle ligga dels på energieffektiviserande renovering, dels på energieffektivt byggande, med … [Läs mer...]